Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/4/s/sotahjornet/www/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 308
 

Engangsengler og sykehusfabrikker

21.01.2011 av under Essay | Ingen kommentarer

Etter fem sykehusinnleggelser i høst på Aker er min pasienterfaring at sykehuset fungerer som en fabrikk.  Stykkprisfinansieringen gjør at man føler seg som et stykke, et objekt og diagnose. Legene begynner å snakke om utskriving samme døgnet som man blir lagt inn. Sykepleiere løper rundt som virvelvinder, og legene har dårlig tid ved legevisitten. Som pasient kvier en seg for å stille spørsmål eller tilkalle hjelp. Effektiviteten oppleves som viktigere enn pasienten.

 

Sykehuset bruker tydeligvis mange innleide sykepleiere. Mange kommer fra Sverige og forsvinner etter en vakt eller to. Det gjør de norske sykepleierne også. Da hjelper det ikke så mye om mange av dem er engler – engangsengler. Legene kommer og forsvinner like fort, og det er vanskelig å etablere et samarbeids- og tillitsforhold mellom pasient og helsepersonellet. Professor i sosialmedisin, Per Fugelli, forteller at han hadde 37 forskjellige leger det året han ble behandlet for kreft. Selv har jeg i løpet av tre måneder bare hatt 12 leger.

 

Effektiviteten gjør at pasientene blir utskrevet for tidlig. En analyse fra SINTEF viser at mer enn tolv prosent av alle voksne utskrevne pasienter legges inn på nytt som øyeblikkelig hjelp innen 30 dager etter utskriving. For personer over 80 år var andelen så høy som 16 prosent. Statistisk sentralbyrå forteller oss at gjennomsnittlig liggetid er gått ned fra 7,5 til 4,6 liggedager på 20 år.

 

Et annet problem er at ti prosent av pasientene på norske sykehus påføres sykehusinfeksjoner. Undertegnede er en av dem, noe som har medført tre innleggelser som øyeblikkelig hjelp og 25 polikliniske besøk. Det hjelper ikke at det brukes engangshansker når renholdet på postene er sterkt kritikkverdig. Fire ganger har jeg ligget på firesengs rom, der i beste fall en rengjøringshjelp bruker noen sekunder på badegulvet med dagers mellomrom. Desinfisering av håndtak, kraner og vask er aldri blitt foretatt i mitt påsyn.  Tolv prosent dør av disse sykehusinfeksjonene. Da får man være glad man fortsatt er i live.